Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ (ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ)

1. ΧΩΡΟΣ: Το Στέκι ορίζεται ως Ανοιχτός Χώρος συνάντησης διαλόγου και δράσης. Αυτό σημαίνει ότι ο/η οποιοσδήποτε θέλει να ενεργοποιηθεί εσωτερικά του Στεκιού μπορεί, στο βαθμό που δύναται να λειτουργήσει μέσα στο αυτονόητο ιδεολογικό πεδίο το οποίο λίγο-πολύ εκφράζει όλους μας.
2. ΟΡΙΑ: Ως εκ τούτου προκύπτει ότι το Στέκι λειτουργεί χωρίς προαπαιτούμενα, λογικές αποκλεισμού ή ιδιοκτησίας. Το πεδίο πάνω στο οποίο δουλεύουμε είναι τα αυτονόητα δεδομένα τα οποία μας εκφράζουν εδώ και τόσο καιρό.
3. ΜΕΛΗ: Στο Στέκι μπορούν να συμμετέχουν ευαισθητοποιημένα άτομα και ενεργοποιημένοι πολίτες ως τέτοιοι. Δηλαδή ισχύει η αρχή του Ένας άνθρωπος μία ψήφος, μιας και στο Στέκι δεν συμμετέχουν οργανωμένες πολιτικές συλλογικότητες ως τέτοιες, τη στιγμή που προφανώς λίγο-πολύ ο καθένας μας είναι ενταγμένος κάπου πολιτικά.
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: Τα θέματα με το οποία ασχολείται το Στέκι ποικίλουν. Στα πλαίσια του πλουραλισμού και της διαφορετικής έκφρασης, αντικείμενο του Στεκιού μπορούν να είναι από ζητήματα πολιτισμού, τα τοπικά προβλήματα (βλέπε πεζοδρόμια, κυκλοφοριακό, ανακύκλωση) μέχρι ζητήματα κεντρικής πολιτικής σκηνής (βλέπε οικονομικά μέτρα) έως ακόμη και ζητήματα διεθνή (πχ. Αλληλεγγύη σε λαούς που αγωνίζονται). Επομένως αντικείμενο του Στεκιού μπορεί να είναι οτιδήποτε αρκεί να ενδιαφέρει τα μέλη του.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ: Κυρίαρχο σώμα του Στεκιού είναι η Γενική Συνέλευση στην οποία όλοι λογοδοτούν και τοποθετούνται. Η γενική συνέλευση μπορεί να γίνεται ανά 2,3,4 μήνες αναλόγως του τι θα συναποφασισθεί. Στις γενικές συνελεύσεις γίνεται απολογισμός της μέχρι τότε δράσης, προγραμματισμός για το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς και απολογισμός για τα οικονομικά πεπραγμένα. Στο ενδιάμεσο των γενικών συνελεύσεων προτείνεται ως μοντέλο η λειτουργία θεματικών ομάδων οι οποίες και θα υλοποιούν τις όποιες δράσεις.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Το Στέκι ως χώρος διαλόγου λειτουργεί εσωτερικά με διαβούλευση, με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, με κατανόηση στις διαφορετικές απόψεις για τη διασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας όσο δυνατόν περισσότερο. Είναι αυτονόητο ότι λειτουργώντας όσο το δυνατόν πέρα από λογικές πλειοψηφίας και μειοψηφίας, ο καθένας μπορεί να εκφραστεί μέσα στο χώρο του Στεκιού.
7. ΜΕΣΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ: Το Στέκι προσπαθώντας να κοινωνικοποιήσει τις απόψεις του χρησιμοποιεί αφίσες , προκηρύξεις, ενημερωτικά δελτία, ιστολόγια κλπ. Στα δύο πρώτα, επειδή αποτελούν συγκεκριμένους τρόπους έκφρασης του Στεκιού, επιδιώκεται η συναίνεση ώστε να διασφαλίζεται το ενιαίο της άποψης. Τα δύο τελευταία μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν ως μέσα έκφρασης ακόμη και διαφορετικών απόψεων. Σε αυτά δηλαδή μπορούν να εκφράζονται τα μέλη του Στεκιού έχοντας ο καθένας τις προσωπικές του ενυπόγραφες απόψεις, μπορούν δε επίσης να λειτουργήσουν (ιδιαίτερα το ιστολόγιο) και ως τόποι ενημέρωσης για δραστηριότητες κινηματικές, αγωνιστικές, δημοτικές οι οποίες θεωρούνται φιλικές ή κοντινές με τις απόψεις του Στεκιού.
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Στα πλαίσια της πολιτικής ευθύνης θεωρείται σωστό τα μέλη του Στεκιού, τουλάχιστον το πρώτο χρονικό διάστημα, να συμμετέχουν οικονομικά στην ενίσχυσή του μέσα από τακτικές μηνιαίες συνδρομές. Το ύψος της συνδρομής διαφοροποιείται ανάλογα με τις δυνατότητες των μελών, ενώ είναι αυτονόητο ότι προσπάθειά μας θα είναι η οικονομική αυτοτέλεια του Στεκιού μέσω διαφόρων δράσεων ώστε να μην χρειάζονται (παρά μόνο έκτακτα) οι οικονομικές αυτές συνδρομές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου